Kategorie

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARSTEF.PL

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy MARSTEF.PL działający pod adresem www.sklep.marstef.pl prowadzi działalność produkcyjną i handlową w zakresie sprzedaży rozdzielni elektrycznych. Właścicielem sklepu jest Producent Złącz Elektrycznych MAR-STEF Stefan Orzechowski.

Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 788/1999.
Organem rejestrującym jest Burmistrz Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim.
Nr REGON 871089741
NIP 874-117-84-68 Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie RP. Korzystanie z serwisu www.sklep.marstef.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad dotyczących prywatności sklepu marstef.pl.  

II. Zamówienia

Zamówienia można składać na następujące sposoby:
1. za pośrednictwem sklepu sklep.marstef.pl
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@marstef.pl

Kupujący obowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

Niepotwierdzone, nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz listy elektroniczne z brakami lub o wątpliwej treści nie będą rozpatrywane aż do czasu wyjaśnienia lub potwierdzenia. W przypadku braku akceptacji zamówienia przez firmę MAR-STEF w terminie 7 dni, zamówienie uznaje się za nieważne.  

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy MAR-STEF w przypadku płatności przelewem, bądź w przypadku pomyślnego potwierdzenia telefonicznego danych z formularza zamówieniowego w przypadku płatności za pobraniem.


Wysyłka towarów następuje w przeciągu maksymalnie 3 do 7 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku braków na magazynie, bądź konieczności wykonania produktu typowo na potrzeby klienta, klient jest informowany o terminie realizacji zamówienia lub możliwości zmiany bądź anulowania zamówienia.

III. Warunki i koszty dostawy   

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta sposób.


W przypadku wyboru dostawy za pomocą firmy kurierskiej, koszt przesyłki uzależniony jest od ilości zamawianych produktów. Kwota naliczana jest w koszyku.


Zamawiający ma obowiązek w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń sporządza się wraz z spedytorem protokół reklamacyjny będący niezbędny do uznania reklamacji.


Firma MAR-STEF nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Ponowna wysyłka odbywa się na koszt Zamawiającego.

IV. Płatności   

Do każdej przesyłki dołączona zostaje faktura VAT bedące jednocześnie dokumentem uprawniającym do korzystania z praw gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru.

Zapłaty za towar dokonać można za pomocą wpłaty na konto, lub gotówką przy odbiorze (za pobraniem). Dane do dokonania płatności klient otrzymuje wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

V. Reklamacje i uprawnienia klientów   

Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni:
Klient zawierając umowę na odległość, w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki.

Reklamacja w czasie objętym gwarancją:
Reklamacja towaru w czasie objętym gwarancją, sprowadza się do zgłoszenia do firmy MAR-STEF informacji o usterce drogą elektroniczną lub telefoniczną, następnie zgodnie z poczynionymi ustaleniami wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres firmy. Koszty wysyłki pokrywa Zamawiający. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, jak również powstałe podczas transportu o ile nie zostanie uwzględnione w protokole reklamacyjnym spedytora (dostarczyciela).

Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową:
Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Kolejnym etapem jest wysłanie na adres firmy, towaru w niezmienionym stanie wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

Dokonując rejestracji w sklepie sklep.marstef.pl, Zamawiający dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

Firma MAR-STEF daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między MAR-STEF, a kupującym jest Sąd Rejonowy dla Brodnicy, ul. Sądowa, Brodnica.